Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Chương 5 - Tại sao gái điếm?


       Tại vì “gái điếm” là một từ khóa.
       Trong những comment ở chương trước, vì những thắc mắc từ phía bạn đọc, tôi đã hứa rằng chương kế tiếp tôi sẽ “giải quyết” chuyện gái điếm. Nhưng cái chương ấy lại không phải là chương này. Chương này là một chương đệm, nhằm giúp những bạn đọc đang theo dõi tiểu thuyết “Ngày Tận Thế Huyền Bí” hình dung được hơn về vai trò của họ.
       Tôi không phải là người có bộ óc vĩ đại. Tôi viết và xuất bản tiểu thuyết này từng chương trên mạng theo dẫn dắt của những năng lực siêu hình chứ không dựa trên một thiết kế khung được tạo dựng từ trước. Sự tương tác của bạn đọc ảnh hưởng rất lớn đến hành trình của tiểu thuyết.
       Trong chương 4 tôi nhắc đến từ “gái điếm” khi kể một câu chuyện tình cờ. Sau cuộc trò chuyện với bạn đọc Alaykum Salam, tôi nhận ra rằng chương tiếp theo cũng vẫn có từ “gái điếm”. Nhưng vì tên của chương đó là “Phượng Hoàng”, nên tôi muốn tìm lại bài hát “Rise Like a Phoenix” cùng comment liên quan đến nó do bạn đọc Người Hà Nội đem đến blog này từ năm ngoái.
       Như tôi đã nói trong “Lời mở đầu”: Mọi entries và comments từ trước đến nay trong blog này đều là những cánh cửa dẫn chúng ta đến tiểu thuyết “Ngày Tận Thế Huyền Bí”, giá trị của chúng vẫn được giữ nguyên.