Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Chương 7 - Hỗn mang

I
Nhân vật lịch sử
       
       “Tiểu thuyết trường thiên này là tiểu thuyết hành động, nó ghi chép lại lịch sử đồng thời sáng tạo nên lịch sử. Nó không phải là sản phẩm hư cấu. Nó đã, đang và sẽ xảy ra trong cuộc đời”.
       Những câu trên trong lời mở đầu được một độc giả đặc biệt quan tâm. Anh rất chú ý rằng đây là tiểu thuyết nửa mở và anh có cơ hội xâm nhập vào nó, không những thế anh còn mời gọi các bạn đọc khác tham gia vào tiểu thuyết.
       “Ngày Tận Thế Huyền Bí” đang được “PR” trên mạng bởi một “nhà báo Việt Nam tự do”. Anh là ai? Là một nhân vật lịch sử, bởi vì tôi không hư cấu ra anh.
                              “Nhân loại triền miên trong giấc ngủ
                               Ta khác nào làn khói thoảng bay
                               Chỉ để làm cay mắt người tri kỷ
                               Trong hoàng hôn đón ánh tàn phai...”
       Bốn câu thơ bảng lảng ấy được một bạn đọc tên là Trúc Thu để lại trong blog Hơi Thở Của Vũ Trụ vào ngày 04-7 sau khi đọc xong chương “Phượng Hoàng”. Theo làn khói đó, tôi tìm thấy cái tên Phạm Đình Trúc Thu cùng với trang blog của anh mang tên “Một Đời Thực-Hư”.